Sport - Cafe - Samvær

Vær medlem af LIUF's Venner

Velkommen

Du møder mange forskellige, aktive og engagerede mennesker.

Har du børn eller unge mennesker, der er medlem i LIUF, er du som Frivillig Ven med til at skabe et fællesskab om sporten både i jeres familie og med de øvrige klubmedlemmer.

Hvem er vi

LIUF's venner er en selvstændig afdeling ved siden af LIUF Idrætsforening.

Du kan vælge at støtte os i form af et årligt kontingent på 75 kr. Og du kan gå et skridt videre, og være med i gruppen af frivillige hjælpere. Du bestemmer selv omfanget. 

Vennernes formål er at skaffe økonomiske midler til uddeling og glæde for ALLE sportsudøvere i LIUF's afdelinger. Og her er Lundergårdrevyen en rigtig stor bidragyder.

I Vennerne lægger vi vægt på at have et godt fælles netværk, og gode kontakter til foreningens idrætsledere, trænere og medlemmer.

Har du lyst til at være en af Vennerne - så ring eller mail til et af bestyrelsesmedlemmerne - Se under linket LIUF's Venner/Bestyrelse.

Alle er velkomne - også selv om du ikke er sportsudøver eller medlem i LIUF's sportsafdelinger