Nyheder

Juletræsfest 11.12. er desværre aflyst!

Vi håber at kunne holde et brag af en julefest til næste år.

LIUF´s historie

LIUF blev stiftet 12. juni 1975 af en kreds af lærere og forældre med tilknytning til Lundergårdskolen.

Foreningens udvikling:

LIUF er den yngste af Hjørrings flerstrengede foreninger. Foreningens udvikling kan naturligt deles op i 3 faser:

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Milepæle i foreningens historie

1975-82
Målet var oprindelig at oprette en børneidrætsklub, der kunne tage sig af børnene indtil de var gamle nok til selv at transportere sig til de andre idrætsforeninger i byen. I denne fase var der stort set kun børnemedlemmer i foreningen.
Man havde dårlige fysiske rammer at arbejde indenfor:
Lundergårdhallen var endnu ikke bygget, så man var henvist til overskydende timer i haller rundt om i kommunen. Håndbold blev henvist til Vendiahallen og indefodbold til Skalleruphallen, men også Bjergbyhallen blev benyttet i en kort periode. Kun de mindst attraktive timer blev stillet til rådighed dvs. eftermiddagstimer, fredag aften og søndag formiddag.
Udendørs fodbold foregik de første år på Vestre Skoles gamle bane på Løkkensvej. Banen havde ikke tilnærmelsesvis de rigtige dimensioner
Efterhånden blev der anlagt baner omkring Lundergårdkolen, så aktiviteterne kunne afvikles her.
Der var i denne periode ingen mulighed for at øge foreningens medlemstal, der holdt sig nogenlunde konstant på omkring 300.
Der var kun én bestyrelse, der tog sig af alle foreningens aktiviteter.

1983-91
Denne periode udgør foreningens ekspansionsfase: Lundergårdhallen blev bygget og allerede 7 år efter blev den udbygget med flere omklædningsrum samt klublokale og kontor.
Også antallet af boldbaner blev forøget til det nuværende antal, og der blev installeret lysanlæg på den gamle campingplads ved Løkkensvej. Foreningen råder dog endnu ikke over en lysbane i fuld størrelse.
Medlemstal blev mere end tredoblet og LIUF fik ny struktur med selvstændige bestyrelser for de enkelte idrætsgrene.
Foreningens målsætning blev ændret, så alle idrætsgrene også fik voksenafdelinger. En række nye afdelinger og aktiviteter så dagens lys.
Sammen med Lundergårdskolen blev der lavet udviklingsarbejde. Fra 10-punkts- og 7-punktsprogrammerne blev der i alt bevilliget penge til udviklingsarbejde i 4 år til bl.a. børneidræt og uddannelse af unge trænere.

1992-
Kan bedst karakteriseres som en konsolideringsfase, hvor medlemstallet har ligget på omkring 1200.
Petanqueafdelingen er den eneste nye aktivitet, som er taget på programmet.
I denne periode har der været et samarbejde med HI i ungdomsafdelingen i fodbold. Også håndboldafdelingen havde et kortere samarbejde med HI. Dette samarbejde måtte dog, af økonomiske årsager, opgives efter 2 år.
I denne periode er Lundergårdrevyen rigtig slået igennem som landsdelens amatørrevy nr. 1.
Også andre årligt tilbagevendende begivenheder har efterhånden bidt sig fast, medens andre er gledet ud.
LIUF har i denne periode indledt et samarbejde med kriminalforsorgen med henblik på afvikling af samfundstjeneste. Flere har afviklet samfundstjeneste i foreningen og det har oftest fungeret til alles tilfredshed.
Fra 1993 har dagplejen benyttet vores klublokale til legestue.

Milepæle i foreningens historie

År Begivenhed
1975 Foreningen stiftes 
1983 Lundergårdhallen indvies 1. oktober.
Nye vedtægter med selvstændige bestyrelser.
Støtteforeningen LIUF´s Venner stiftes 
1984  1. Lundergårdrevy 
1990  Indvielse af tilbygningen til Lundergårdhallen 

Aktiviteters udvikling

Aktivitet: Ledelse:  Startår: Bemærkninger:
Badminton  Bestyrelsen  1983  Motion i gymnastiksal 1975-1983
Basketball  Bestyrelsen  1984  Fusion med med Hjørring Basketball 1987 
Bordtennis  Bestyrelsen  1975  Mange medlemmer de første år. Borde på Lundergårdskolen 
Fodbold  Bestyrelsen  1975  Seniorafdeling fra 1984. Venskabsklub Skoftebyens Idrätsforening fra 1986 Samarbejde med HI fra 1992 (HFF) i ungdomsafdelingen.
Gymnastik  Bestyrelsen  1975  Forældregymnastik indtil 1982 i Lundergårdskolens regi
Håndbold  Bestyrelsen  1975  Trænede i Vendiahallen indtil 1983 
LIUF´s Venner  Bestyrelsen  1983  Lundergårdrevy og drift af hallens cafeteria 
LØB  Bestyrelsen  1991  Fusion med Vendia 1991 
Petanque  Udvalg  1995  Bestyrelse fra 1999 
Præmiewhist  Enkeltperson  1983  Støtter fodboldafdelingen økonomisk 
Svømning  Enkeltperson  1986  Støtter fodboldafdelingen For hele familien. Seminariets svømmehal 

 
Årlige begivenheder og aktiviteter

Aktivitet: Startår:  Tidspunkt:  Bemærkninger: 
Lundergårløbet  1991  September   
Lundergårdrevy  1984  Omkring 1. maj   
Juletræ i Lundergårdhallen  1991  December  For foreningens medlemmer med pårørende 
Indefodbold stævne 1986  I juleugen   


Aktiviteter, der er ophørt

År: Aktivitet Beskrivelse af aktivitet 
1986-87 Boldbasis  Etårigt udvikingsprojekt sammen med Lundergårdskolen 
1988-?  Klubråd  Laver aktiviteter for foreningens ungdomsmedlemmer. Udvalget er opløst men en del aktiviteter kører videre f.eks. fælles juletræ. 
1991-93  Børnepasning  Legeaktiviteter for børn medens forældrene går til gymnastik