Som et led i kommunens vedligeholdelsesplan på bygninger i Hjørring kommune er det vedtaget, at det eksisterende gulv i Lundergårdhallen udskiftes med et nyt.

Topbelægningen udføres i blåt polyurethan, hvilket betyder, at der ikke forekommer svejsninger af nogen art. Såvel den langsgående basketballbane som håndboldbanen kommer til at opfylde de nugældende krav.

Arbejdet udføres efter afholdelse af revyen i 2018, hvilket vil sige i perioden fra den 7. maj til den 13. juli.

Vi ser frem til at se og anvende den nye topbelægning.

Ledelsen