Lundergårdhallens cafeteria

Vi har afholdt møde med ledelsen for halinspektørerne i Hjørring kommune.

I den forbindelse forelagde vi den manglende vedligeholdelse af gulvet i køkkenet og endvidere, at der generelt manglede vedligeholdelse af vægge m.v.

Det er herefter vedtaget, at kommunen afholder udgifter til nyt gulv i hele køkkenarealet og at køkkenets vægge males.

Endvidere, at den eksisterende udsugningskanal renses.

Vi ser frem til at se og anvende de nye omgivelser.

Ledelsen