Nyheder

Lundergårdhallen lukkes

12-03-2020
Hjørring Kommune meddeler, at alle kommunale haller, Vandhuset og kunstgræsbanen er lukket i 14 dage.

LØB aflyser

12-03-2020
LIUF-LØB aflyser alle sine aktiviteter i resten af marts måned. Det betyder også, at standerhejsning og løbestart er udsat.

Æresmedlemmer

Der er i øjeblikket 5 æresmedlemmer i klubben.

Medlemmer som i årenes løb har ydet en ekstraordinær stor indsats til glæde for såvel klubben som dens medlemmer.

Æresmedlemmerne præsenteres her:

 Jørn Ulrik Jørgensen Jørn Ulrik Jørgensen 
 Erik Vangsted  Erik Vangsted
 Fritz Hansen  Fritz Hansen
 Kurt Koch  Kurt Koch
 Folmer Højrup Folmer Højrup