Sponsor Håndbold

M1 Stoet

Lundergård IUF Håndbold


Fællesskab skaber grobund for den enkeltes succes!


Vision:

At skabe et godt klubmiljø både for ungdoms- og seniorspillere, hvor der skal være plads til alle uafhængig af niveau.
At prioritere ungdoms- og seniorafdeling lige højt.

Mål:

Udvide ungdomsafdelingen endnu mere, således holdene bliver tilmeldt turnering.
Oparbejde en stor seniorafdeling, således der minimum er to hold på både dame- og herresiden.
Have dygtige og engagerede trænere, der fremstår som rollemodeller.
Samarbejde som klub(spillere, trænere og forældre) omkring tildelte opgaver som Dana Cup,Tornby Cup og andre arrangementer, der sponsorerer til klubkassen.

Forventninger til trænere:

Vi forventer, at træneren tager sin autoritet til sig og optræder som en loyal, forgangsmand for klubben udadtil.
Vi forventer, at træneren varetager de opgaver, som bestyrelsen videregiver.

Forventninger til spillere:

Vi forventer, at spillere hjælper til ved diverse arrangementer, som i sidste instans gavner dem selv.
Vi forventer, at spillere sætter sig ind i tidtagning og tager opgaven seriøst under kampen og efterfølgende får registreret resultat mm.

Kontingent:

Alle betaler kontingent inden tidsfristerne udløber, ellers bliver man udelukket deltagelse.