Sponsor Fodbold

   1416740909spar hjoerringBrdrHosbondInterSport

Træneropgaver

Oversigt over træneropgaver.

- Trænerens vigtigste opgave er at træne.

- Træneren forventes i hvides mulig omfang at deltage i tuneringskampe og stævner som holdet er tilmeldt. Ellers aftales med holdleder at denne overtager “trænerrollen”.

- Træneren skal sørge for at indhente oplysningerv for alle spillere på holdet og udarbejde en spillerliste som sendes/afleveres til klubbens kasser.

- Træneren får inden tuneringens start udleveret/mailet en tuneringsplan af kampfordeleren, med kampdatoer, tidspunkter og spillesteder.

- Ligeledes udleveres der en baneoversigt, så træneren ved inden kampstart/tuneringsstart hvor der spilles og hvor han/hun skal gøre klar til kamp.

- Træneren fungerer som bestyrelsens mellemled til forældre og der forventes at træner er loyal overfor klubben og for de beslutninger som bestyrelsen træffer og viderebringer budskaberne til forældrene.

- Al kommunikation foregår gennem mail og det er derfor vigtigt at man som træner tjekker mailen mindst en gang om dagen. Ligeledes skal man oplyse navn, adresse og cpr.nr. sådan at der fra klubbens side, kan laves børneattest på træneren. Dette er i overensbestemmelse med ønske og krav fra DBU.

-Træneren får ligeledes udleveret nøgle til boldrum og omklædningsrum, man kvittere for udleveringen og skal hvis nøglen bliver væk, hurtigst muligt kontakte bestyrelsen.

- træneren er den sidste der forlader omklædningrum og kampbane, både ,før og efter træning og kampe. Det er trænerens pligt at aflåse omklædningsrummene for både udehold og hjemmehold. Trænerens pligt at brugte rekvisitter bliver bragt tilbage hvor de er hentet fra. (bolde,flag,kegler m.m.)

- Træneren skal sammen med holdlederen finde hjælpere til diverse arrangementer i klubbens regi, samt kørsel til/fra egne kampe.

- Træneren skal deltage i træner/ledermøder i klubben.

- Træneren skal opbygge et godt kammeratskab på holdet og i klubben.

udarbejdet af bestyrelsen.