Aktivitetsplan for 2018 :

  1. Standerhejsning tirsdag d. 27. marts kl. 18.00. 
  2. Fælles petanquebord til Lundergårdrevyen lørdag d. 14. april. Musik: ”De lune Jyder”.
  3. Vi afvikler DGI´s LDM i single 27. Maj 2018
  4. Vi afvikler et hverdagsstævne om dagen i en uge, hvor der ikke er turneringskampe i Limfjordsturneringen.
  5. Vi tilstræber at lave 3 formiddagsstævner sammen med ældresagen og Harken.
  6. DANA CUP: Vi afgør senere, om vi deltager med hjælpere.
  7. Vinterpetanque 2018/19: Omfang aftales til efteråret.
  8. Øget brug af Facebook – både på LIUF´s fælleside https://www.facebook.com/lundergaardiuf/?ref=bookmarks og på petanquesiden: https://www.facebook.com/groups/265889477193978/
  9. Antal hold i Limfjordsturneringen: To A-hold, et C-hold og et eftermiddagshold.
  10. Arbejdsopgaver fordeles mellem petanqueudvalget og hjælpere. Som udgangspunkt skal alle være indstillet på at hjælpe.

Efterårets program 

Hvem er vi?

Petanqueafdelingen blev oprettet i 1995 og er dermed LIUF´s sidste skud på aktivitetsstammen.
Afdelingen lægger stor vægt på socialt samvær, og vi har nu  34 medlemmer.
Der spilles på en bane på 4 x 15 m. Regler kan hentes her.