Nyheder

Generalforsamling

Generalforsamlingen i LIUF afholdes først, når vi er i stand til at mødes i hallen under nogenlunde normale omstændigheder.

Covid-19 betyder nedlukning i perioder

Følg med i nedlukninger under de enkelte afdelinger. 

 

Bliv en del af ledelsen i LIUF

Er du interesseret i ledelsesarbejde, og vil du påtage dig et ansvar for udviklingen i LIUF, så har vi nogle gode tilbud til dig om at blive frivillig leder i LIUF.

LIUF er en stor idrætsforening med en sund økonomi. Der er syv velfungerende afdelinger, hvor et afdelingsudvalg i hver afdeling står for den daglige drift. Til at varetage de fælles anliggender og sætte retning for udvikling af LIUF har vi en ledelse, som nu består af fire personer og et supplerende medlem.

Vi vil gerne nybesætte følgende poster: Formand, næstformand, sekretær og økonomiansvarlig. Hvis du brænder for at sætte dit præg på LIUF, for at lære nye mennesker at kende og for at få en masse ledelseserfaring og økonomierfaring, så er de nedenstående lederposter lige noget for dig.

Er du ung og i begyndelsen af dit arbejdsliv eller måske under uddannelse, er du i en moden alder eller måske aktiv pensionist, er du forælder med børn i LIUF, vi har brug for dig. Vi vil sørge for en grundig oplæring og opgavebeskrivelse, så alle kan være med. Det kan være, at du allerede har et godt kendskab til LIUF, men vi kan også bruge friske øjne udefra.

Gå ikke glip af denne enestående chance. Kontakt et af medlemmerne i ledelsen og få mere at vide om jobbene.

Formand Jørgen Randrup Lassen, tlf. 22435161, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Næstformand Johan Tramm Kejser, tlf. 41933050, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretær Heidi Skov Villadsen, tlf. 41610057, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Økonomiansvarlig Knud Lundberg, tlf. 25142392, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Formandens opgaver

Formanden indkalder til møder i ledelsen efter behov og indkalder til fællesmøder 4-6 gange om året – eller flere, hvis der er behov for det. Det er også formanden, der leder møderne, og sørger for, at der er lidt at spise og drikke.

Som formand modtager man post til foreningen. Det skal sendes videre til udvalgene.

Hvor meget tid skal man regne med at bruge? Det svinger lidt men i gennemsnit 1 til 2 timer om ugen.

Når ledelsen er god til at fordele opgaverne mellem sig, er det absolut overkommeligt og man får kontakt med en masse aktive og positive mennesker.

Jørgen R. Lassen

Næstformandens opgaver

Næstformanden er stedfortræder for formanden. Opgaver i løbet af året er primært med arrangementer. Deltagelse i ledelsesmøder og fællesmøder.

Tidsforbrug 3 timer om måneden.

Johan Tramm Kejser

Sekretærens opgaver

Deltager i ledelses- og fællesmøder. Skriver referater. Holder styr på hovedforeningens kalender sammen med formanden. Sørger for arkivering af referater.

Heidi Skov Villadsen

Den økonomiansvarliges opgaver

Hovedforeningens økonomiansvarlige deltager i ledelsesmøder og fællesmøder. Ordner hovedforeningens betalinger og bogfører hovedforeningens regnskab. Er medlemsansvarlig (kontrollerer indbetalinger). Opstiller foreningens årsregnskab i samarbejde med de syv afdelingers økonomiansvarlige. Søger tilskud hos kommunen og afleverer tilskudsregnskab til kommunen.

Knud Lundberg

Der er andre opgaver, du kan byde ind på

IT-ansvarlig.
Du har ansvaret for pc’en på kontoret og at kopimaskine og internet fungerer.

Hjemmeside-ansvarlig
Du har det overordnede ansvar for foreningens hjemmeside, og du har kontakten til leverandøren af hjemmesiden.

Ledelsesmøde Johan og Jørgen