Nyheder

Foreningsprisen

Støt LIUF i at komme i finalerunden på www.foreningspris.dk. Du kan stemme én gang om dagen indtil den 21. februar kl. 12

LIUF Generalforsamling

Se indkaldelse til foreningens generalforsamling og til de obligatoriske afdelingsmøder på denne side.

 LIUF Generalforsamling
 
 
Generalforsamling afholdes torsdag d. 27. februar
kl. 18.00 spisning. kl. 19.00 Generalforsamling
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før.
 
Medlemsmøder:
Gymnastik 5. feb. kl. 19.00
Bordtennis 6. feb. kl. 19.00 (i gymnastiksalen)
Fodbold 10. feb. kl. 18.00
Petanque 11. feb. kl. 19.00 (spisning kl. 18.00)
Håndbold 11. feb. kl. 19.00
Løb 12. feb. kl. 18.00
Basketball 27. feb. kl. 17.00
 
Meddelelse om LIUF's Venners generalforsamling kommer senere